yeddiillik

yeddiillik
1. sif. Yeddi il davam edən və ya etmiş. Yeddiillik səyahət. Yeddiillik fəaliyyət. // Yeddiillik bir müddəti nəzərdə tutan. Yeddiillik plan. // Yeddi il müddətində başa gələn. Yeddiillik məktəb. Onun yeddiillik təhsili vardı.
2. is. Təhsil müddəti yeddi il olan məktəb. Yeddiillikdə oxumaq. Yeddiilliyi bitirmək. – <Bəhram> Reyhandan elə arxayın idi ki, deyəsən, onu küçələrindəki yeddiilliyə yola salıb. M. C..
3. is. Yeddinci ildönümü. Qələbənin yeddiilliyini qeyd etmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • qozman — (Füzuli) yeddiillik qoyun. – Dızmannan sonra olur qozman …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • həvəskar — is. və sif. <ər. həvəs və fars. . . . kar> 1. Bir şeyə, bir işə həvəsi, meyli olan, bir şeyi sevən, ona çox maraq və meyil göstərən (adam). Teatr həvəskarı. Futbol həvəskarları. Klassik musiqi həvəskarı. – Qız tayfası toylara getməyə çox… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mütaliə — is. <ər.> 1. Oxuma, qiraət. Hacı Nurməmməd də elə bizim öz şəhərimizdə nüsxəbənd kitablarının mütaliəsi və təcrübə ilə həkimliyi öyrənmişdi. C. M.. Cəmi yeddiillik təhsili olan Gülaçar qızğın mütaliə həvəskarı idi. İ. Ə.. Mütaliə etmək… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • olmaq — 1. Müstəqil feil kimi aşağıdakı mənalarda işlədilir: a) yaşamaq, sakin olmaq, ömür sürmək. İki il Bakıda oldum. O, yataqxanada olur. Siz hansı küçədə olursunuz? – Mərcan xanım uzaqda olmurdu. T. Ş. Simurq; b) mövcud olmaq, var olmaq. İnsan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şairanə — sif. və zərf <ər. şair və fars. . . . anə> 1. Şairə xas, şair kimi, şairə məxsus; bədii. Xosrov yeddiillik məktəb qurtarmış, şeirlər yazmış və şairanə duyğularla yaşayan bir gənc olmuşdu. S. R.. 2. məc. Gözəl, qəşəng, füsunkar, məftunedici …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”